Urazit milion podnikatelů najednou? Pro burana Andreje Babiše žádný problém

Na rozdíl od Andreje Babiše si malých a středních podnikatelů vážím, protože si uvědomuju jejich důležitost pro ekonomiku. Malí a střední podnikatelé reprezentují více než 1 milion ekonomických subjektů v ČR, tj. více než 99 % všech podnikatelů. Zaměstnávají přes 60 % všech pracovníků ČR a tvoří 36 % HDP. Označit takové množství aktivních lidí za ‚klišé‘ a ‚kecy‘ svědčí o zejména o neuvěřitelném buranství a omezenosti Andreje Babiše. Ano, bude líp. Otázka je komu.

Babiš pronesl tato slova při návštěvě brněnského Jihomoravského inovačního centra. Česká republika má dvě možnosti: buď bude konkurovat světu levnou pracovní silou, přičemž tato konkurenční výhoda čím dál tím více mizí, nebo bude lákat investice na vzdělané, produktivní a inovativní zaměstnance. Pro inovativní firmy je ovšem třeba mít kvalitní zázemí, od dopravní a technologické infrastruktury, přes efektivní veřejnou správu až po vzdělávání a péči o děti.

Strana zelených má ve svém programu podporu pro podnikatelské inkubátory a inovační centra. Rozvoj start-upů v oblasti informačních technologií, biotechnologií nebo zelené energetiky je jeden z nejslibnějších směrů našeho rozvoje. Pochopily to země jako Estonsko nebo Izrael, a měli bychom to pochopit i my. Nyní naše hospodářství stojí na průmyslu a strojírenství, ale nikdo nemůže zaručit, že tomu tak bude vzhledem ke globální konkurenci i nadále.

Pokud někdo dokáže vytvořit pracovní místo pro kvalifikovaného člověka, kterého tím udrží v regionu či zemi, tak je to pozitivní skutečnost a zaslouží si to podporu. Je to důležité třeba vzhledem k redistribuci bohatství mezi regiony – efektivní práce na dálku, které je u moderních technologií mnohem častější než ve velkém průmyslu či v zemědělství, může zpomalovat trend odchodu mladých a vzdělaných lidí z okrajových regionů do velkých měst a tím i prohlubování rozdílů životní úrovně.

Vysoce kvalifikovaná pracovní místa samozřejmě nevyřeší celý problém nezaměstnanosti, ale dobře placení experti nechávají peníze v místní ekonomice a umožňují tak vznik míst pro všechny ostatní v navazujících službách.

Komě podpory rozvoje inovativního podnikání pak mají podnikatelské inkubátory mnoho dalších funkcí. Jednou z nich je např. obecná podpora podnikavosti mezi mladými. Jezdím po středních i základních školách a dělám zde přednášky o podnikání. Dobře proto vím, že mladé lidi podnikání přes relativně velký počet pozitivních vzorů vlastně vůbec neláká. Proto si vážím každého, kdo se rozhodne postavit na vlastní nohy a jsem rád, že tomu může někdo, jako třeba inkubátory a inovační centra, dopomoci. Proto je důležitá i institucionální podpora začínajících podnikatelů, byť se nemusí jednat o nejšpičkovější technologické obory. Podobně jako u jiných způsobů veřejné podpory je třeba její efektivitu vyhodnocovat, ale mnoho pozitivních vlivů, například v oblasti osvěty, se projeví až za delší dobu.

Dvanáct let podnikám a o to víc jsem přesvědčen, že každý podnikatel, který vytváří pracovní místa, si zaslouží uznání. I každý živnostník (nebo živnostnice:), který se rozhodne vzít osud do vlastních rukou a vstoupit do nejistoty podnikání, má můj obdiv. Označit malé a střední firmy za ‚klišé‘ a ‚kecy‘ je urážkou všech slušných podnikatelů a živnostníků. Mezi které Andreje Babiše snad už nikdo řadit nebude.

Autor kandiduje jako jednička za Stranu zelených ve Zlínském kraji