Informace jsou nejekologičtější komoditou

Na sjezdu Strany zelených jsem se rozhodl kandidovat do jejího předsednictva. Zde je text mého kandidátského projevu:

Dobrý den,

jsem moc rád, že tady mohu být. Musím přiznat že celý sjezd je pro mě výborná zkušenost a v neposlední řadě chvílemi i docela zábava. Ale k věci.

Dnes dopoledne jsme tady slyšeli několik velmi inspirativních myšlenek od zajímavých lidí. Tito různorodí lidé mají společné dvě věci: jsou velmi úspěšní ve svém oboru, a nejsou členy Strany zelených. Strana zelených má výrazný problém, když nedokáže podobné profesionály a další osobnosti přesvědčit, aby s ní spojili svoji tvář a aby byli těmi lídry, kteří budou prosazovat zelenou politiku na nejvyšší úrovni.

Během dne tady téměř vůbec nepadlo slovo o důvodu, proč tomu tak je. Nepadlo vůbec slovo o tom, co budeme dělat s tím, jak nás lidé vnímají. Nikdo tady neřekl, co hodláme dělat s faktem, že nám jsou dnes a denně dávány za vinu věci jako drahá elektřina díky nezvládnuté solární podpoře nebo údajné ničení krajiny pěstováním biopaliv.

My tady v sále víme, že to jsou v mnoha případech překroucené legendy či zbraně našich politických konkurentů. Ale jsme schopni o tom přesvědčit lidi tam venku?

Pan Ondráčka z Transparency International tady velmi správně vyzval, abychom nefungovali jako nevládní organizace, ale jako profesionální politická strana. Dokonce uvedl slovo „politický marketing“, které je pro mnohé z vás ztělesněním něčeho nepatřičného. Tak tomu musí přestat být.

Je třeba si uvědomit, že značka Strany zelených na celorepublikové úrovni je komunikačně tak poškozená, že není v našich schopnostech ji vlastními silami pozvednout.

Pokud s tou značkou nebudeme profesionálně pracovat, tak se tady všichni můžeme stavět na hlavu, dělat skvělou politiku na místní úrovni nebo mít naprosto fenomenální program, ale všechna ta snaha příjde vniveč, pokud nás bude srážet onen skleněný strop naší poškozené značky. Mluvila o tom i Eliška Wagnerová, jak ji mnoho lidí v kampani dalo hlas, „přestože“ kandiduje za Zelené. Kam bychom se mohli naší prací dostat, pokud by tomu tak nebylo?

Proto nabízím Straně zelených svoje pracovní zkušenosti v oblasti komunikace a kontakty na profesionály, kteří – naprosto transparentně a v souladu s našimi hodnotami – nám dokáží pomoci naši značku vytáhnut z toho bahna, ve kterém je, a navrátit ji takový lesk, který si zaslouží.

Pro činnost dovnitř strany nabízím svoje organizační a technické schopnosti, abychom dokázali nastavit takový systém práce na všech úrovních organizace, který nebude vyčerpávat naše velmi omezené finanční i lidské zdroje, zejména pak na záležitostech, které ve 21. století řešíme naprosto nepochopitelně složitě.

V oblasti stranických financí nabízím moje více než dvanáctileté zkušenosti z podnikání. Fundraiserka Pavlína Pacáková dělá skvělou práci, která stranu drží ekonomicky při životě a zejména proto chci nastavit v předsednictvu takový systém fungování strany, abychom tyto těžce získané peníze, bez kterých se neobejdeme, neutráceli za nesmysly. Dám příklad. Za dobu našeho působení v parlamentu jsme dostali od státu více než sto milionů, a přesto byla v roce 2011 naše pokladna v postatě prázdná. Považuju za naprosto bezpodmínečně nutnou změnu vnitřních předpisů tak, že přesně danou část peněz, které budeme dostávat od státu za naše senátní, krajské a jiné mandáty, budeme spořit na další volební kampaně a nikoli je utrácet za provoz strany. Prosazujeme trvale udržitelný život, meli bychom se začít chovat tak, aby byla naše strana trvale udržitelná i v oblasti financí. Navíc si myslím, že dokážu straně získat další sponzory, ale to samozřejmě není nijak vázáno na to, zda někam budu zvolen nebo ne.

A po stránce programu nabízím moje hlavní téma, téma informační společnosti, které jsme v podstatě úplně přenechali Pirátské straně. Jednak proto, že bez něj mladou generaci neoslovíme, ale také proto, že bez informací nedokážeme účinně naplňovat náš program v našich klíčových oblastech! Bez dobrého zákona o přístupu k informacím neokážeme chránit životní prostředí. Bez informací o veřejných zakázkách nedokážeme navrhovat účinnější protikorupční opatření. Bez kvalitních informací o školách nedokážeme reformovat školský systém tak, aby měla naše země jinou budoucnost než nájemní montovny. Je třeba si uvědomit, že informce jsou nejekologičtější komoditou. Proto chci toto téma přinášet do veřejného prostoru ve jménu Strany zelených.

Závěrem bych se chtěl vyjádřit k jedné věci, kterou bych chtěl adresovat svým konkurentům kandidátům. Myslím, že kandidáti na jakékoli funkce by měli mít elementární slušnost a respekt k tomu, co se snažíme prosazovat. Myslím, že by mělo být naprosto samozřejmé se přihlásit se svou kandidaturou alespoň několik dnů předem a poskytnout všem delegátům prostor na seznámení s kandidáty. Tahání z klobouku a představování delegátů až na místě chvíli před hlasováním je proti všem principům transparentnosti, stejně jako proti požadavku na kompetentní rozhodování na základě relevantních informací. My požadujeme informovanost od státu nebo aby nám zastupitelstva poskytovala podklady pro jednání a podobně, ale sami se podle toho vůbec nechováme!

A nakonec – je mi jasné, že moje šance na zvolení do předsednictva jsou velmi malé. Nejsem součástí žádných tichých společenství, zákulisních koalic nebo nočních politických dohod. Nejsem a nechci být. Mějte mě za idealistu a naivu, ale pokud nám tyto praktiky – mocenské kartely a politické handly vadí v nejvyšší politice, nemůžeme je praktikovat mezi sebou. Přemýšlejte o tom.

Děkuji.

PS: Na závěr dokument, které jsem rozesílal kandidátům předem a moje konkrétní návrhy pro lepší fungování Strany zelenýchPavla Brady a Ondřej Liška, nové nejvyšší vedení Strany zelených.